Δωδεκάνησα

Πληροφορίες

Δωδεκάνησα

Δωδεκάνησα (τα) ή Δωδεκάνησος (η) ονομάζεται το σύνολο των νησιών και νησίδων, ανάμεσα στη Σάμο, την Κρήτη και τα μικρασιατικά παράλια, έχει έκταση 2.579,275 τετραγωνικά…

  • Δωδεκάνησα
Δωδεκάνησα